LOCATIA NOASTRA

Str. Teheran nr. 2, etaj 2, București

0740 621 090

Luni – Vineri, între 09:00 – 21:00

    0740 621 090 Preturi   |   Luni » Vineri 09:00 - 21:00   |   Str. Teheran, nr. 2, București

Prelucrarea si utilizarea Datelor cu Caracter Personal

Clinica City Dent prelucreaza date cu caracter personal ale pacientilor sai si are alocat de catre ANSPCDP nr. 15979


Principiile clinicii City Dent privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:

 • Respectarea legilor, corectitudine si transparenta: Datele personale vor fi colectate si prelucrate in mod legal, corect si transparent pentru a proteja drepturile individuale ale subiectilor datelor.
 • Limitarea la scopul specificat: Datele personale vor fi colectate doar pentru scopuri explicite si legitime si nu vor fi prelucrate intr-un mod incompatibil cu scopurile initiale. Scopul initial este realizarea de statistici si intrepinderea activitatilor de marketing.
 • Acuratetea datelor / Actualitatea datelor: Datele personale vor fi precise si, in cazurile in care este necesar, actualizate constant. City Dent va lua toate masurile necesare pentru a elimina sau rectifica inadvertentele in mod prompt.
 • Limitarea la datele necesare: Datele personale vor fi adecvate, relevante si limitate la strictul necesar. Datele personale nu vor fi pastrate pentru o perioada mai lunga de timp decat este necesar.
 • Drepturile subiectilor datelor cu caracter personal: Clinica City Dent respecta drepturile tuturor subiectilor datelor, inclusiv drepturile privind accesul la datele acestora, restrictia prelucrarii sau a stergerii acestora si referitor la acuratetea acestora. City Dent va furniza informatii clare si neambigue despre modul si scopul colectarii si prelucrarii datelor cu caracter personal ale subiectilor.
 • Stergerea datelor cu caracter personal: City Dent elimina datele personale care nu mai sunt necesare in raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau in cazul in care consimtamantul este retras si nu se mai aplica niciun alt scop legitim pentru prelucrarea datelor.
 • Securitatea prelucrarii datelor / Securitatea datelor: Datele personale vor fi prelucrate in conditii de siguranta. Vor fi luate masuri tehnice si organizationale adecvate privind securitatea datelor, impotriva prelucrarii sau a alterarii neautorizate, impotriva pierderii sau a distrugerii, precum si impotriva dezvaluirii si a accesului neautorizat la date personale transmise, stocate sau prelucrate. City Dent asigura, in totalitate, integritatea, disponibilitatea, confidentialitate si autenticitatea in ceea ce priveste datele cu caracter personal. In eventualitatea unui incident, City Dent are abilitatea de a restaura, in timp util, disponibilitatea si accesul la datele cu caracter personal.

Persoana vizata are urmatoarele drepturi:

 • dreptul de a obtine de la City Dent, la cerere si în mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de City Dent;
 • dreptul de a obtine de la City Dent, la cerere si în mod gratuit rectificarea sau actualizarea in special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;
 • dreptul de a obtine de la City Dent, la cerere si în mod gratuit transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legislatia;
 • dreptul de a obtine de la City dent, la cerere si în mod gratuit notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele oricarei operatiuni efectuate, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;
 • dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza;
 • dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care au fost inculcate; de asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de lege persoana vizata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Comments are closed.